Alle deltagere skal være udklædte. Obligatorisk krav. Ikke udklædte deltagere kan ikke deltage, men kan diskvalificeres uden modregning. Udklædningen skal være synlig på deltageren fra kl. 12, når optagelsesprøverne begynder og under kørslen i Rundetårn. Den udlædning man bliver fotograferet i, den køres der også i. Manglende udklædning ved start medfører diskvalificering uden modregning. Man kan blive duskvalificeret såfremt man fjerner visse elementer af denne udklædning og ikke bærer den under uniræset op og ned i tårnet. Ligeledes kan mistanke og opførsel som signalere doping medfører diskvalificering. Ingen udklædning i sponsor/reklame-udklædning uden aftale med RRURRRs arrangører. Løbet starter kl. 14:00. Rundetårn  er åben for publikum mod betaling af den sædvanlige entre. Efter løbet samles alle igen på pladsen ved siden af Rundetårn, man underholder hinanden, mens dommerne finder de 2 bedste udklædte. Dette varer sædvanligvis 30-40 minutter, hvorefter vinderne kan kåres.

Regler:

Deltagerne kører enkeltvis med 15 sekunders mellemrum deltagerne kører i grupper d.v.s. at alle 0-8 årige starter efter hiunanden, alle 8-10 årige efter hinanden, 10-12 årige efter hinand, 12-14 årige efter hinanden, 14-16 årige efter hinanden, 16-18 årige og voksne til sidst. Ingen deltagere må unicykle på større hjul end 20 tommer og ethjuler'n må ikke være gearet eller på anden måde udstyret med mekaniske hjælpemidler. Det er tilladt at unicykle med korte pedalarme og evt. specielle dæk. Deltagerne må gerne synge, fløjte, snakke, unicykle baglæns, med en fod, hoppe, snurre rundt og i hele taget på enhver tænkelig sjov måde underholde det stående publikum og sig selv, så længe disse udfoldelser ikke er til gene for andre deltagere. Vinderne er de 2 bedste udklædte.

Pris for deltagelse er kr. 100,- som inkluderer adgang til Rundetårn, drikkelse bagefter, samt adgang til hele arrangementet.

Der er ingen tidtagning eller præmie til de 2 hurtigste ethjulere. Såfremt man ønsker at få sin tid optaget, skal man selv medbringe tidsdommer, som kan placerer sig nederst i tårnet, hvorfra det er muligt at se start og afslutning.

Der deltages på eget ansvar overfor sig selv, andre og Rundetårn.

Med Liv, Lys & Kærlighed vil vi forandre os selv og verden. På gensyn i fremtiden fra RRURRRs bestyrelse og Jean Ascher.

Arrangementet afvikles i samarbejde mellem Rundetårn og med Gøgleren Chango fra ChangHigh Cirkus.

Jean Ascher, Hesbjergvej 10, 5491 Blommenslyst, DK. Tel. 65968020.